Politicus gij zult niet podcasten

Knack: mogen politici podcasten of niet?

Uiteraard wel. Er is toch vrije meningsuiting in dit land? Als een politicus mag spreken en schrijven, dan mag hij toch ook eigen opnames verspreiden?

Wel, niet helemaal. Hij of zij mag opnames verspreiden op cassettes of CDs, maar niet via internet. Dat laatste wordt door de wetgeving (of was het de rechterlijke macht?) namelijk beschouwd als een uitzending.

Op zich is dat geen probleem natuurlijk, ware het niet dat het om vrij oude wetgeving gaat, die deels gebaseerd is op veronderstellingen die in de digitale wereld simpelweg niet meer van toepassing zijn.

Zoals Luc Van Brakel schreef, zijn de beperkingen op het ‘recht op uitzenden’ er gekomen omdat er nu eenmaal weinig radio- en tv-frequenties zijn; deze mogen dan ook niet gemonopoliseerd worden door mensen uit één politieke strekking.

Dat deze gedachtengang ook gevolgd wordt op het internet, is een spijtige zaak. Want schaarste aan zendkanalen is er hoegenaamd niet: Élke website is op zichzelf eigenlijk al te beschouwen als een zendstation. De huidige regels, met hun huidige interpretatie, zijn dan ook een onnodige beperking van de vrije meningsuiting en schieten hun doel totaal voorbij.

Zoals in Nederland wordt aangetoond, zijn politieke podcasts verre van schadelijk voor de samenleving. Waarom zou je ze dan verbieden?

Bovendien is het een stukje wetgeving dat, voor zover het afwijkt van de Europese regels, vrij makkelijk te omzeilen is door vanuit het buitenland ‘uit te zenden’ (zoals o.a. VT4 jarenlang demonstreerde). Dat maakt het alles samen niet alleen een slechte wet, maar nog eens eentje zonder slagkracht.

Afvoeren!

Explore posts in the same categories: Information law, Media, Nederlands, Politiek

One Comment on “Politicus gij zult niet podcasten”

  1. fl0 Says:

    Overigens staat er een spelfout in dat Ja/Nee artikel van Knack: ‘Het moeten de zaken wat moderner aanpakken’.

Comment: